Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Pristojnost nadzornega odbora občine je: nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, ki ga sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice, nadzor namenskosti in smotrnosti porabe občinskega proračuna, nadzor finančnega poslovanja porabnikov občinskega proračuna.

 

Člani Nadzornega odbora:


1. ROŠKER TRAJBAR Jelka, Cankova 67a - predsednica
2. HARI Bernarda, Krašči 68 - članica
3. GOMBOC Gabriela, Gerlinci 99a - članica

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji