Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 8. do 14. ure
Torek: od 8. do 14. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 8. do 14. ure
Petek:

od 8. do 13. ure

 
 Malica:           od 10. do 10.30 ure

 

Uradne ure župana:

Četrtek:         od 11. do 13. ure

 

 

O podjetju

Javno komunalno podjetje KomunalCA d.o.o.
Cankova 25
9261 Cankova
Tel.: 02/540-93-70

 

ORGANIZACIJA
Občina Cankova je imela predhodno ustanovljen režijski obrat, ki je izvajal lokalno gospodarsko javno službo na osnovi sprejetega Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova (Ur.l.RS št. 46/2000). Z idejo in pričetimi aktivnostmi za izgraditev ogrevalnega sistema na lesno biomaso se je obseg del povečal in pojavila se je potreba po ustanovitvi javnega komunalnega podjetja.
Javno komunalno podjetje je torej organizacijska različica režijskega obrata, ki je deloval kot notranja organizacijska enota Občinske uprave in ni pravna oseba, javno komunalno podjetje pa je samostojna pravna oseba.


IME IN SEDEŽ PODJETJA
Javno komunalno podjetje KomunalCA d.o.o., Cankova 25, 9261 Cankova.
Ime podjetja KomunalCA je sestavljeno iz besed komunala – Cankova.


LASTNIŠTVO IN OSNOVNI KAPITAL

Javno komunalno podjetje KomunalCA d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj podjetja je Občina Cankova, ki je hkrati tudi 100% lastnik. Ustanovitveni delež občine znaša 2,300.000,00 SIT (9.597,73 €).


DEJAVNOST
Podjetje opravlja javno službo na podlagi sprejetega Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova, in sicer:

  • javna snaga in čiščenje javnih površin,
  •  urejanje in vzdrževanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih površin,
  • urejanje in vzdrževanje pokopališč,
  • oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja.

Ostala javna služba je s pogodbenimi razmerji urejena preko Občine Cankova.


KOMUNALA

Komunalno-vzdrževalna dela na terenu opravljajo delavci, zaposleni preko programa javnih del (12-15 delavcev). Ostala dela so z izvajalci urejena pogodbeno.

Javno komunalno podjetje KomunalCA d.o.o. je s 01.01.2011 prenehalo s poslovanjem. Dejavnost se je prenesla na Režijski obrat Občine Cankova.

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji