Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Režijski obrat

Režijski obrat je notranja organizacijska enota Občinske uprave Občine Cankova, ustanovljena z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb (vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin, zimska služba, urejanje pokopališč, dobava toplotne energije, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda...).

 

Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova

 

Pravilnik o delovanju režijskega obrata v Občini Cankova

Popravek Pravilnika o delovanju režijskega obrata v Občini Cankova

 

Sklep o ceniku storiter režijskega obrata Občine Cankova

Koledar prireditev

Fotogalerija