Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Režijski obrat

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso Cankova

 

Režijski obrat je notranja organizacijska enota Občinske uprave Občine Cankova, ustanovljena z namenom izvajanja gospodarskih javnih služb (vzdrževanje občinskih cest, urejanje javnih površin, zimska služba, urejanje pokopališč, dobava toplotne energije, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda...).

 

Odlok o režijskem obratu v Občini Cankova

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režijskem obratu v Občini Cankova

Pravilnik o delovanju režijskega obrata v Občini Cankova 

 

Fotogalerija