Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

Redne lokalne volitve 2022

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskih svetov, bodo v nedeljo, 20. novembra 2022.

Drugi krog volitev župana, kjer bo to potrebno, bo v nedeljo, 4. decembra 2022.

Župan in občinski svet v Občini Cankova se volita po večinskem sistemu.

 

Volivci imajo volilno pravico samo v tisti občini, kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IZID - PORTAL DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Izid lokalnih volitev 2022 (dvk-rs.si)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Porocilo o izidu volitev župana Občine Cankova

Porocilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Cankova

Porocilo o izidu volitev predstavnika avtohtone romske skupnosti za člana Občinskega sveta Občine Cankova

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SEZNAM POTRJENIH KANDIDATUR

Seznam potrjenih kandidatur za volitve župana

Seznam potrjenih kandidatur za volitve članov občinskega sveta

Seznam potrjenih kandidatur za volitve člana občinskega sveta predstavnika avtohtone romske skupnosti

 

JAVNA OBJAVA - seznam potrjenih kandidatur

 

RAZGLAS - kandidature

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GLASOVANJE

Glasovanje na volitvah za župana in za člane občinskega sveta bo v nedeljo, 20. novembra 2022 na voliščih po posameznih volilnih enotah, ki bodo odprta od 7. do 19. ure.

Predčasno glasovanje bo v sredo, 16. novembra 2022 na volišču v prostorih Občine Cankova, ki bo odprto od 7. do 19. ure.

 

DRUGI (POSEBNI) NAČINI GLASOVANJA

Volivci, ki so na dan glasovanja v bolnišnici, v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, na prestajanju kazni v zaporu oz. v priporu,  lahko pri Občinski volilni komisiji ali Posebni občinski volilni komisiji (na sedežu Občine Cankova) do 9. 11. 2022 podajo VLOGA za glasovanje po pošti.   

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida in volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja in vlogi priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, lahko najpozneje do 16. 11. 2022 pri Občinski volilni komisiji ali Posebni občinski volilni komisiji (na sedežu Občine Cankova) podajo VLOGA za glasovanje pred volilnim odborom na svojem domu, pod pogojem, da vlogi priložijo ustrezno zdravniško potrdilo. Na enak način lahko glasujejo volivci, ki so v izolaciji, pod pogojem, da so v izolaciji najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja in vlogi priložijo ustrezno dokazilo (izvid o pozitivnem testu ali SMS obvestilo o pozitivnem testu). 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Državna volilna komisija

Lokalne volitve | GOV.SI

 

Rokovnik_volilnih_opravil_LV_2022

Povzetek rokovnika volilnih opravil

 

Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Cankova

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pogoji_za_pridobitev_pravice_do_uporabe_brezplačnih_plakatnih_mest

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

IMENOVANJE VOLILNIH ODBOROV

Javni poziv za oddajo predlogov za imenovanje članov volilnih odborov

Obrazec - Soglasje_in_izjava_kandidata_za člana volilnega odbora

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VOLITVE ŽUPANA

Obrazec - podpora_kandidaturi_za_župana

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za župana

Kandidatura_za_zupana_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx (live.com)

Soglasje_s kandidaturo za župana.doc (live.com)

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx (live.com)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_zupana_LV_vzorec.docx (live.com)

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec.doc (live.com)

 

 

VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA

Obrazec - podpora_kandidaturi_za_člana_obcinskega_sveta

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za člana občinskega sveta

Kandidatura_za_lokalne_volitve_vecinski_volilni_sistem_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx (live.com)

Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec.doc (live.com)

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx (live.com)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec.docx.doc (live.com)

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec.doc (live.com)

 

 

VOLITVE ČLANA OBČINSKEGA SVETA - PREDSTAVNIKA ROMSKE SKUPNOSTI

Obrazec - podpora_kandidaturi_za_člana_obcinskega_sveta_predstavnika romske skupnosti

Ugotovitveni sklep o potrebnem številu podpisov volivcev za vložitev kandidature za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti

Kandidatura_za_lokalne_volitve_predstavnik_narodne_skupnosti_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx (live.com)

Soglasje_s_kandidaturo_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec.doc (live.com)

Podatki_o_organizatorju_volilne_kampanje_instruktivni_obrazec_LV_2022.docx (live.com)

Zapisnik_o_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidature_za_clana_obcinskega_sveta_LV_vzorec.docx.doc (live.com)

Seznam_udelezencev_pri_delu_organa_politicne_stranke_za_dolocitev_kandidatur_vzorec.doc (live.com)

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Arhiv