Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78
E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si
Občina Cankova - Facebook

Uradne ure Občine Cankova

Ponedeljek: od 8.00 do 14.00 ure
Torek: od 8.00 do 14.00 ure
Sreda: od 7.00 do 17.00 ure
Četrtek: /
Petek: od 8.00 do 13.00 ure

Redne lokalne volitve 2018

Lokalne volitve

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Razpis lokalnih volitev 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Občinska volilna komisija

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posebna občinska volilna komisija

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naslov:

Občinska volilna komisija
Cankova 25, 9261 Cankova

tel.: 02/540-93-70
fax: 02/540-93-78
e-pošta: tajnistvo@obcina-cankova.si

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tajnik Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije:
Renata Žnidarič, tel. 02/540 93 76, renata@obcina-cankova.si

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROKOVNIK za izvedbo volilnih opravil za redne volitve v občinske svete in redne volitve županov, ki bodo 18. novembra 2018

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postopek kandidiranja

Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2 % od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500.
Ker je na zadnjih rednih lokalnih volitvah za župana (l. 2014) glasovalo 1.128 volivcev, je h kandidaturi za župana potrebno priložiti 23 podpor.

Kandidata za člana Občinskega sveta Občine Cankova v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče (če so volivci državljani druge drćave članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki sloveniji, pa začasno prebivališče). Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.
Torej mora vsak kandidat za člana Občinskega sveta Občine Cankova, ki kandidira s podporo volivcev priložiti 30 podpor, ne glede na to v kateri vasi, oz. v kateri volilni enoti kandidira.

Kanidata za člana občinskega sveta - predstavnika romske skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v Občini Cankova ali s podpisi najmanj 15 volivceh ali organ društvene organizacije Romov v Občini Cankova.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podporo kandidatom lahko volivci podpišeno na Krajevnem uradu Cankova, ki obratuje ob torkih in četrtkih, med 8. in 15. uro, ali na katerem koli drugem Krajevnem uradu ali Upravni enoti v Murski Soboti. Podpora s podpisi se daje od 3.9.2018 do vključno 18.10.2018 na obrazcih za podporo, ki jih je predpisala Državna volilna komisija.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Število volivcev v posameznih volilnih enotah:

Cankova - 402

Domajinci - 208

Gerlinci - 275

Gornji Črnci - 113

Korovci - 155

Krašči - 230

Skakovci - 175

Topolovci - 51

Skupaj volivcev v Občini Cankova - 1.609

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sklep o določitvi volišč v Občini Cankova

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Predlogi za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov

Politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani lahko do 13.9.2018 dajo Občinski volilni komisiji svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborov ter njihovih namestnikov. Predsednik in člani volilnega odbora ter njihovi namestniki se imenujejo izmed občanov, ki imajo stalno prebivališče v Občini Cankova.

Ob vložitvi predlogov morajo predlagatelji predložiti izjave kandidatov, da soglašajo z imenovanjem v volilni odbor in izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi kandidatur oz. list kandidatov obvestil Občinsko volilno komisijo o morebitnem sorodstvenem razmerju s katerim od kandidatov o katerem se glasuje na volišču, za katerega bo imenovan v volilni odbor.

Predlogi za imenovanje se lahko pošljejo po pošti, e-pošti ali faksu na naslov Občinske volilne komisije Občine Cankova, najkasneje do 13.9.2018.

Obrazec soglasje je dostopen TUKAJ!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji