Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 
 Malica:           od 10. do 10.30 ure

 

Uradne ure župana:

Četrtek:         od 11. do 13. ure

 

 

Kanalizacija

Kanalizacijski sistem je v občini zgrajen:

  • I. faza - v naselju Cankova, ki se je gradil v letih 1997-01. Nanj je priključenih večina gospodinjstev naselja Cankova. Čistilna naprava s pretočnim bazenom meteornih voda je locirana ob potoku Kučnica pri mejnem prehodu Cankova. Na osnovi priporočila meddržavne komisije za Muro je bil izbran tip čistilne naprave mehansko – biološkega čiščenja, medtem ko je kanalizacijski sistem zgrajen kot mešani sistem - za odvodnjo odpadnih in meteornih voda.
  • II faza- v naseljih Korovci in Skakovci, del naselja Korovci in romsko naselja Domajinci pri Lovskem domu, ki se je gradil v letih 2013-16, ki je speljana na čistilno napravo Cankova, katera je bila v tem projektu nadgrajena,
  • v romskem naselju Cankova - Hankovi z rastlinsko čistilno napravo,
  • v romskem naselju Domajinci z rastlinsko čistilno napravo,
  • v romskem naselju Gornji Črnci - Cankova z rastlinsko čistilno napravo,
  • v romskem naselju Krašči - Les z rastlinsko čistilno napravo,
  • v delu naselja Gerlinici (zaselek Sombotel) z rastlinsko čistilno napravo.

Izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda je podjetje Komunala Odtok d.o.o. iz Maribora.


V ostalih naseljih se odplake odvajajo v največkrat slabo urejene greznice ali pa kar v obcestne jarke in vodotoke. Ker se je Slovenija ob vstopu v EU zavezala, da bo najkasneje do leta 2017 (podaljšano na 2021) uredila kanalizacijski sistem in s tem prispevala k varstvu površinskih in podzemnih voda, bo občina sledila državnemu načrtu reševanja te problematike. Vendar bo predstavljala izgradnja ustreznega kanalizacijskega sistema na celotnem območju velik finančni zalogaj, predvsem iz razloga, ker je naseljenost v večini naselij precej razdrobljena.

Sklep o priključitvi obstoječih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje na območju Občine Cankova

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova

obratuje ob torkih in četrtkih,

med 8. in 15. uro.

 

Podrobne informacije

o delovnem času 

Krajevnega urada Cankova

dobite pri matičarki

tel. št. (02) 513-12-74,

na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več