Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

O odpadkih

Dolžnost vsakega občana oz. državljana je, da z odpadki ravna gospodarno, kar pomeni da zmanjšuje samo količino ter odpadke ločeno zbira.

Ravnanje s komunalnimi odpadki v občini je podrobneje urejeno z odloki.

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov v Občini Cankova je podjetje Saubermacher & Komunala d.d. iz Murske Sobote, ki odpadke preda v obdelavo in odlaganje podjetju Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. oz. ostalim odjemalcem ločeno zbranih frakcij.

Z odlokom je med drugim določeno da:

 • je uporaba storitev javne službe obvezna za vse lastnike, uporabnike ali upravljavce vsake stavbe, ki je na območju Občine Cankova in v kateri imajo prebivalci stalno ali začasno prebivališče ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki,
 • povzročitelji komunalnih odpadkov (vsak prebivalec oz. vsak, ki opravlja dejavnost) so dolžni s komunalnimi odpadki ravnati tako, da iz celotnega snovnega toka komunalnih odpadkov izločijo in ločeno prepustijo izvajalcu javne službe čim več ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, da jim ostane čim manj mešanih komunalnih odpadkov, 
 • povzročitelji v primeru potreb sami zamenjajo velikost zabojnika oz. si sami zagotovijo zadostno število vrečk za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
 • je v zabojnike in vrečke prepovedano odložiti nevarne frakcije, klavniške odpadke, odpadni gradbeni material in kamenje, bolnišnične odpadke, tople ogorke in pepel, kosovne odpadke in odpadke v tekočem stanju,
 • je strogo prepovedana opustitev uporabe storitev javne službe, kot je kopičenje mešanih komunalnih odpadkov, ločenih frakcij, kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij, njihovo sežiganje ali odlaganje v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje teh odpadkov,
 • se za prekrške povzročitelja kaznuje z globo 400,00 € kot fizično osebo in z globo 1.400,00 € kot pravno osebo.


Frekvence odvozov letno:

 • ekološki otoki 26x
 • ostali odpadki 17x
 • kosovni odpadki - 1x letno na klic brezplačno do 2 m
 • posebni odpadki 2x
 • rumena vreča 13x

 

Predpisi - ravnanje s komunalnimi odpadki

 

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več