Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – centrala
T: 02/540-93-77 – župan
T: 02/540-93-72 – direktor
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 14. ure
Petek:

od 7. do 14. ure

 
 Malica:           od 10. do 10.30 ure

 

Uradne ure župana:

Četrtek:         od 11. do 13. ure

 

 

Biološki odpadki

KAM Z BIOLOŠKIMI ODPADKI PO 1.7.2011?

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (UL RS št. 39/10, 17.05.2010) predpisuje za gospodinjstva od 1.7.2011 naprej strogo ločevanje biološko ragradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada od ostalih komunalnih odpadkov. Ista uredba zavezuje tudi nosilce gostinske dejavnosti na področju kuhinjskih odpadkov. Z udejanjanjem navedenega predpisa bomo prispevali k doseganju okoljskih ciljev, h katerim se je zavezala Slovenija ob vstopu v Evropsko unijo.


1. Oddaja kuhinjskih odpadkov iz gostinstva samo pooblaščenemu zbiralcu

Povzročitelj kuhinjskih odpadkov iz gostinstva mora ne glede na kraj razdelitve obrokov zagotoviti, da se vsi kuhinjski odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane, in ostanki, ki nastanejo po zaužitju obrokov na kraju njihove razdelitve, zbirajo ločeno od drugih odpadkov in pred oddajo pooblaščenemu zbiralcu začasno shranjujejo v za to namenjenem zabojniku ali posodi v skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil.

Kuhinjske odpadke je PREPOVEDANO MEŠATI z drugimi odpadki (npr. z mešanimi komunalnimi odpadki in drugimi ločeno zbranimi frakcijami, vključno z zelenim vrtnim odpadom), če je zaradi mešanja onemogočena njihova predelava v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov. Prav tako jih je PREPOVEDANO rezati, drobiti ali MLETI ter redčiti z namenom, da se z odpadno vodo odvajajo v javno kanalizacijo, greznice, nepretočne greznice ali neposredno v vode.  

 

2. Tudi povzročitelji bioloških odpadkov iz gospodinjstev imajo zakonske obveznosti

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora hišno kompostirati kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad v hišnem kompostniku. Tisti, ki ne kompostira kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada sam, mora te odpadke prepuščati izvajalcu javne službe proti plačilu v posebnem zabojniku na način, določen s predpisi lokalne skupnosti. S kompostiranjem nastane polnovredni humus, ki ga lahko koristno uporabite na domačem vrtu, cvetlični gredici, sadovnjaku ali vinogradu.

Povzročitelj odpadkov iz gospodinjstva mora lastne kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad do hišnega kompostiranja ali prepustitve izvajalcu javne službe hraniti ločeno, tako da se ne mešajo z drugimi odpadki in jih je možno hišno kompostirati ali predelati v skladu s predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov.

MEŠANJE KUHINJSKIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTVA IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA Z DRUGIMI KOMUNALNIMI ODPADKI JE PREPOVEDANO!

Podjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o., Noršinska ulica 12, Murska Sobota nudi možnost nakupa hišnih kompostnikov iz plastičnega in lesenega materiala. 400 l kompostnik stane 50 EUR in 600 l kompostnik 70 EUR.

 

Postavitev hišnega kompostnika

Za postavitev hišnega kompostnika na vrtu izberemo polsenčen ali senčen prostor, zavarovan pred vetrom in lahko dostopen. Hišni kompostnik naj ima neposreden stik s tlemi in naj bo z vseh strani primerno prezračen. Postavi se ga tako, da ne povzroča motenj (npr. smradu) na sosednjih zemljiščih. Ta osnovna pravila so primerna za vse običajne sisteme, ne glede na to ali so odprti iz lesa ali žičnati ali pa plastični zaprti hišni kompostniki. 


Tehnika pravilnega hišnega kompostiranja

Hišni kompostnik mora imeti neposreden stik s tlemi. Osnovna plast zdrobljenih vej poskrbi za dobro zračenje od spodaj in preprečuje zastajanje vode. Za optimalen razkrojni proces je pomembna zadostna ponudba kisika, ki jo dosežemo tako, da se suhi strukturni material (veje in zeleni obrez) in vlažni nestrukturni material (trava, kuhinjski odpadki) vedno med seboj mešajo. Kuhinjske odpadke in ostanke hrane je potrebno takoj prekriti z listjem, zemljo, travo ali rahlo zagrebsti, da preprečimo neprijetne vonjave in ne privabljamo neželenih gostov kot so podgane ali ptiči. V procesu razgradnje, ki poteka pri 50°C - 60°C, mikroorganizmi, bakterije in glive proizvajajo humus in hranilne snovi, za kar pa potrebujejo določeno vlago. V času daljše poletne suše je priporočljivo vlaženje kompostnega kupa. Ko je hišni kompostnik poln oziroma po približno pol leta, njegovo vsebino preložimo. S tem ga prezračimo in pospešimo razkroj. Dozorel kompost presejemo s sitom z odprtinami 15 do 20 mm, preostanek uporabimo za nadaljnji razkroj kot strukturni material.

 

Kaj sodi med odpadke, primerne za kompostiranje?

Zeleni vrtni odpad, zlasti:
 odpadno vejevje,
 trava,
 listje,
 stara zemlja lončnic,
 rože,
 plevel,
 gnilo sadje,
 stelja malih rastlinojedih živali,
 lesni pepel. 

Kuhinjski odpadki, zlasti:
 zelenjavni in sadni odpadki vseh vrst,
 jajčne lupine,
 kavna usedlina,
 filter vrečke,
 pokvarjeni prehrambeni izdelki brez embalaže,
 kuhani ostanki hrane, ki niso v tekočem stanju,
 papirnati robčki, brisače in papirnate vrečke.

 

Hišno kompostiranje

 

 


 

Črpanje in čiščenje greznic


Saubermacher & Komunala Murska Sobota obvešča, da razpolaga s specialnim vozilom, ki je namenjeno za:
- črpanje in čiščenje: greznic in rezervoarjev, lovilcev maščob in oljnih lovilcev, malih čistilnih naprav, fekalnih črpališč, raznih bazenov, jam, ponikovalnic, peskolovov,
- visokotlačno čiščenje in prebijanje: odtočnih kanalov (hišni priključki, kuhinjski odtoki), industrijske, javne kanalizacije, raznih cevi, kanalov, cevovodov, čiščenje cest.
Za dodatne informacije pokličite na tel. št. 526-84-52, gsm 051-385-184 (Darko Roman),
e-mail: darko.roman@saubermacher-komunala.si.


Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Fotogalerija

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova

obratuje ob torkih in četrtkih,

med 8. in 15. uro.

 

Podrobne informacije

o delovnem času 

Krajevnega urada Cankova

dobite pri matičarki

tel. št. (02) 513-12-74,

na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več