Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

2 Julij 2013 Arhiv

Okoljska dajatev

OBVESTILO Komunale Murska Sobota
o zaračunavanju okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda na območju občine Cankova

Obveščamo vas, da bo začelo javno podjetje Komunala d.o.o. zaračunavati okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odpadnih voda na območju Občine Cankova za leto 2013. Okoljska dajatev za leto 2013 se prvič zaračuna v mesecu juliju za obdobje preteklih šestih mesecev. Od 1. julija 2013 dalje se zaračunava okoljska dajatev komunalne odpadne vode zavezancem, pri katerih se poraba pitne vode meri, v obliki mesečne akontacije ter zavezancem pri katerih se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem in za ostale zavezance opredeljene v 12. členu Uredbe (četrti, šesti, sedmi in osmi odstavek) trimesečno.

Podlaga za obračunavanje okoljske dajatve je Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012 - v nadaljevanju: Uredba).
Uredba določa, da je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (v nadaljevanju: zavezanec za komunalno odpadno vodo) pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in onesnažuje okolje z odvajanjem te odpadne vode.
Zavezanec za okoljsko dajatev je tudi pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode, ki se v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, šteje za komunalno odpadno vodo.

Izračun in zaračunavanje okoljske dajatve zavezancem za komunalno odpadno vodo ter obračun izvaja izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju Občine Cankova, javno podjetje Komunala d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe). Izvajalec javne službe zaračunano okoljsko dajatev vplačuje prejemniku okoljske dajatve, to je Občini Cankova, ki sredstva namenja za izgradnjo javne infrastrukture. Izvajalec javne službe v skladu z Uredbo tudi poroča carinskemu organu, ki je pristojen za pobiranje okoljske dajatve.

Okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo se izračunava in zaračunava v skladu z določbami Uredbe in veljavnim sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki ga izda Vlada Republike Slovenije ter na podlagi pridobljenih podatkov o količini porabljene pitne vode pri zavezancih, kjer se poraba pitne vode ugotavlja z merjenjem ter na podlagi števila stalno prijavljenih oseb, pri zavezancih, kjer se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem oziroma v skladu z 12. členom Uredbe.
Podatke o zavezancih izvajalec javne službe pridobiva od dobavitelja pitne vode ter iz baze podatkov, ki jih o zavezancih vodi občina.


                                                                               
                                                                   Komunala Murska Sobota, d.o.o.


Spoštovane občanke in občani!

Dovolite nam, da Vam ob priloženemu Obvestilu Komunale d.o.o. Murska Sobota o zaračunavanju okoljske dajatve posredujemo naslednja dejstva:

  • po direktivi EU in zakonodaji in uredbah Vlade Republike Slovenije moramo vsi državljani plačevati okoljsko takso;
  • zgoraj cit. zakonodaja obvezuje nas vse; ne glede, če že imamo zgrajeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje;
  • občani z že zgrajeno infrastrukturo na podlagi porabljene vode iz javnega vodovoda plačujejo še dodatno strošek vode, ki ga na podlagi zakonskih določil sprejme Občinski svet.


Občina Cankova je verjetno zadnja na področju pomurske regije; ker vse sosednje okoljsko dajatev že zaračunavajo. Pred leti smo bili deležni celo finančnih sankcij s strani Ministrstva za okolje in je župan pisno oporekal. Sklicevali smo se, da država še ni zgradila vodovoda in kanalizacije na področju celotne občine in kazni občina ni plačala.

Občina Cankova ne more edina kljubovati direktivi EU in zakonskim določilom Republike Slovenije; ker smo že pridobili več kot 1.750.000,00  EUR evropskih sredstev in gradimo kanalizacijo in rekonstrukcijo čistilne naprave. V naslednjih letih bomo pripravili projekte in potrebno dokumentacijo in se prijavljali na evropska in državna sredstva za nadaljevanje gradnje vodovoda in kanalizacije za vsa naša naselja. Zavedamo se, da bo za štiri člansko družino prispevek cca. 100,00 EUR letno obremenitev, zato bomo predlagali Komunali d.o.o., da Vam zaračunava v dveh ali treh obrokih. Prosimo Vas, da tisti, ki bi plačevali preko trajnika, da nam sporočite podatke in jih bomo uredili z Vašo banko.

Prosim Vas, da se za dodatne informacije oglasite na občini v računovodstvu kjer boste dobili dodatno  obrazložitev.


                                                Župan Občine Cankova
                                                  Drago Vogrinčič

 


Koledar dogodkov

Marec 2024
P T S Č P S N
« Feb   Apr »
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Koledar prireditev

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več