Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

28 Oktober 2013 Arhiv

Okoljska dajatev – dodatna pojasnila

  • Okoljska dajatev se plačuje na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l.RS št. 80/2012).
  • Vlada RS je prvo uredbo sprejela že leta 2004, naša občina pa jo je na našem območju uvedla zadnja.
  • Okoljska dajatev po tej uredbi se plačuje za onesnaževanje okolja, in sicer ne glede na to ali je zavezanec priključen na javni vodovod ali javno kanalizaciji ali ne.
  • Okoljsko dajatev zaračunava Komunala d.o.o. Murska Sobota, kot izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode, prejemnik pa je občina, ki sredstva namensko vlaga v programe varstva okolja (kanalizacija).
  • Okoljska dajatev se obračunava na 3 mesece oz. 4x letno (prva položnica je vsebovala 1. in 2. četrtino, vse naslednje bodo vsebovale po eno četrtino letnega izračuna okoljske dajatve).
  • Obračun okoljske dajatve:


o na območjih, kjer javni vodovod ni zgrajen:

 obrok za eno četrtletje za enega družinskega člana se obračuna tako, da se 12,5 m3 vode pomnoži z 0,5283 €, kar znaša 6,60 €,
 okoljska dajatev znaša tako 26,4125 € na družinskega člana/leto,
 kot osnova se namreč šteje pavšal 50 m3 porabljene pitne vode na posameznega družinskega člana na leto (na četrtletje torej 12,5 m3),
 zavezanci so vsi uporabniki, ki imajo stalno bivališče v določeni stavbi v kateri nastaja komunalna odpadna voda, ki onesnažuje okolje,
 v primeru, da uporabniki na stalnem naslovu bivajo manj kot 6 mesecev v koledarskem letu (dijaki, študentje, delo v tujini…) in torej plačujejo okoljsko dajatev v kraju začasnega bivališča, morajo to izkazati z dokazili o prijavi začasnega prebivališča na drugem naslovu, katerega prinesejo na občino ali na Komunalo.


na območjih, kjer je javni vodovod zgrajen, ni pa zgrajene kanalizacije, je osnova dejanska poraba pitne vode v preteklem letu (odčitana po vodomeru) in znaša 0,5283 €/m3,


na območjih, kjer je zgrajen tako javni vodovod kot tudi kanalizacija pa se okoljska dajatev 0,5283 €/m3 porabljene pitne vode zmanjša za 90 %, ker se upošteva učinek čiščenja čistilne naprave,


v primeru, da se odvajanje komunalne odpadne vode zaključuje z malo komunalno čistilno napravo, se obremenitev lahko zmanjša naslednji mesec po datumu izdelave poročila o opravljenih prvih meritvah, iz katerega je razvidno doseganje predpisanih mejnih vrednosti emisije ali pozitivne ocene obratovanja (13. člen Uredbe). Vloga za pridobitev ustrezne dokumentacije se odda na Komunali d.o.o. Murska Sobota.

Koledar dogodkov

Februar 2024
P T S Č P S N
« Jan   Mar »
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več