Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

24 Junij 2015 Arhiv

POVABILO K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA UMESTITEV V SLR LAS GORIČKO

V sklopu priprave na izdelavo Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko na

območju občin Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina

 

objavljamo

 

 

POVABILO

 K PREDLOŽITVI PROJEKTNIH PREDLOGOV

ZA UMESTITEV V STRATEGIJO LOKALNEGA RAZVOJA LAS GORIČKO

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

 

 

Lokalna akcijska skupina LAS GORIČKO v sodelovanju z občinami Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, vabi vse zainteresirane, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju skupnega lokalnega razvoja, k predložitvi projektnih predlogov za umestitev v programski del Strategije lokalnega razvoja LAS Goričko.

 

Uravnotežen lokalni razvoj temelji na razvojnih zmogljivosti območja in aktivnem vključevanju prebivalstva v skupno načrtovanje, odločanje in izvajanje. EU takšen razvoj po pristopu »od spodaj navzgor« spodbuja preko ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost«, v nadaljevanju CLLD, ki lokalnemu prebivalstvu omogoča, da oblikuje lokalna partnerstva v obliki LAS. LAS se organizira kot pogodbeno partnerstvo, njen cilj pa je uresničevanje lokalnih razvojnih potreb z izvajanjem vsebinsko raznolikih projektov, sofinanciranih s sredstvi CLLD.

 

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.

 

Podlaga za delovanje LAS v novi finančni perspektivi 2014 - 2020 je Strategija lokalnega razvoja (v nadaljevanju SLR). Ta predstavlja ključni dokument, na podlagi katere se izberejo operacije za izvedbo, ter posledično delijo in upravljajo finančna sredstva, ki so posamezni LAS dodeljena. SLR za območje LAS Goričko je trenutno v pripravi.

 

Namen povabila je identificirati in pripraviti nabor projektnih predlogov za umestitev v programski del SLR za obdobje 2014-2020, zato pozivamo vse zainteresirane lokalne akterje, da nam posredujejo svoje projektne ideje.

 

Predlagatelji projektnih idej so lahko fizične in pravne osebe registrirane v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, kmetje, kmetija z dopolnilno dejavnostjo, osebno dopolnilno delo, javne institucije/organizacije, lokalne samouprave ter nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove).

 

 

 

 

Projektne ideje morajo biti v skladu z naslednjimi ključnimi tematskimi področji ukrepanja:

 

  • 1. USTVARJANJE DELOVNIH MEST

Spodbujanje podjetniških aktivnosti in inovativnih razvojnih partnerstev: podpora aktivnostim za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti ter aktivnosti, ki bodo prispevale k ustvarjanju pogojev za izvajanje podjetniških iniciativ (npr: vzpostavitev neformalnih mrež za spodbujanje podjetništva - predvsem socialnega podjetništva, MSP, razvoj ponudbe lokalnih proizvodov in storitev v upravičenih območjih, aktivnosti za oživljanje vaških in mestnih jeder ipd).

  • 2. RAZVOJ OSNOVIH STORITEV

Povečanje dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanje revščine: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k zmanjšanju tveganja revščine in povečanju kakovosti življenja v upravičenih območjih (npr.: spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, co-housing in stanovanjske kooperative ter vzpostavljanje participativnih proračunov lokalnih skupnosti, ipd).

  • 3. VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE

Izboljšanje stanja okolja: podpora aktivnostim za izboljšanje stanja okolja, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, podpora ustanavljanju nizkoogljičnih skupnosti in skupnosti brez odpadkov (npr.: manjše prenove degradiranih in industrijskih območjih in t.i. brownfield investicije, vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture, aktivnosti za pospeševanje urbane trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, izobraževanje, usposabljanja in dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva, ustvarjanje zelenih delovnih mest ipd).

  • 4. VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN

Krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti: podpora aktivnostim, ki bodo prispevale k aktivaciji deležnikov v povezavi z institucionalnim okoljem v navezavi na obstoječo socialno infrastrukturo na lokalni in regionalni ravni za namen povečanja socialne vključenosti (npr. intervencijsko delo z mladimi, inovativna partnerstva za oblikovanje mreže storitev za starostnike in spodbujanje ukrepov aktivnega staranja, ipd).

 

Ob enem pa morajo vsi projektni predlogi prav tako prispevati k horizontalnim ciljem PRP 2014-2020, ki so INOVACIJE, OKOLJE in PODNEBNE SPREMEMBE.

 

Projektno idejo je potrebno vnesti v elektronski obrazec »Projektni predlog za umestitev v SLR LAS Goričko 2014-2020«, ki je objavljen na spletni strani LAS Goričko: http://www.las-goricko.si/las-2020-clld/. Navodila za izpolnjevanje so del obrazca. Posamezni predlagatelj lahko poda en ali več projektnih predlogov. Za vsak projektni predlog je potrebno izpolniti en obrazec.

 

Posredovanje projektnega predloga ne pomeni tudi dejanske dodelitve finančnih sredstev! Projektni predlogi se bodo uporabili za pripravo analize razvojnih potreb in možnosti območja LAS ter oblikovanje ciljev SLR.

 

Rok za predložitev projektnih idej, ki bodo vključene v programski del SLR, je do 15. julija 2015.

 

Za dodatne informacije pišite na las.goricko@ra-sinergija.si ali pokličite na številko (02) 53 81 352.

Koledar dogodkov

Februar 2024
P T S Č P S N
« Jan   Mar »
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več