Občina Cankova Občina Cankova

Informacije javnega značaja

Kontakt

Občina Cankova
Cankova 25
9261 Cankova

T: 02/540-93-70 – tajništvo
T: 02/540-93-77 – župan
F: 02/540-93-78

E: tajnistvo@obcina-cankova.si
I: www.cankova.si


Občina Cankova - Facebook

 

Delovni čas Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 

Uradne ure Občinske uprave

Ponedeljek:   od 7. do 15. ure
Torek: od 7. do 15. ure
Sreda: od 7. do 17. ure
Četrtek: od 7. do 15. ure
Petek:

od 7. do 13. ure

 
 Malica:          od 10. do 10.30 ure

 

 

 

10 Julij 2015 Arhiv

Poziv k članstvu LAS Goričko

 

 

 

POVABILO ZA VSTOP V ČLANSTVO LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE

»LAS GORIČKO« 2014 - 2020

 

 

 

Lokalna akcijska skupina (LAS) Goričko je bila kot neprofitno pogodbeno partnerstvo ustanovljena 23. oktobra 2008 ter je doslej imela 29 ustanovnih članov iz javnega, zasebnega ineprofitnega sektorja in je delovala na območju desetih občin Goričkega, in sicer Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina.

Od leta 2008 je Lokalna akcijska skupina v sodelovanju s partnerji izvedla vrsto uspešnih projektov, sofinanciranih s sredstvi LEADER, ki so prispevali k razvoju podeželja: ohranjanje ljudskega izročila, razvoj okolju prijaznega kmetovanja, med drugim smo vzpostavili inovativno podjetniško partnerstvo na podeželju, vzpostavili tematske poti in otroška igrišča na podeželju, zgradili demonstracijsko eko učilnico na prostem, uredili kulinarično podeželsko jedro,....

Pred nami je novo programsko obdobje 2014-2020, novi izzivi in nove naloge ter ključne s strani države določene prioritete razvoja in ukrepanja; ustvarjanje novih delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost mladih, žensk in ranljivih skupin.

 

Dosedanji LEADER program nadomešča Program CLLD - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, ki se bo izvajal po pristopu »od spodaj navzgor«, kar lokalnemu prebivalstvu omogo aktivno sooblikuje prioritete in razvojne usmeritve LAS /SLR.

Zato želimo, da se nam pridružijo novi člani.

V tem programskem obdobju se območje LAS Goričko širi tudi na območje Mestne občine MurskaSobota. LAS Goričko bo tudi v programskem obdobju 2014 - 2020 organizirana kot lokalno pogodbeno partnerstvo, ustanovljena z namenom uresničevanja usmeritve lokalnega razvoja na območju ob Šalovci, Rogašovci, Šalovci in Tišina

 

 Vabimo vse, ki jih sodelovanje pri razvoju območja Lokalne akcijske skupine Goričko zanima in želijo s svojimi znanji in izkušnjami ter idejami prispevati k razvoju obmčja, da se nam pridružijo - da se včlanijo v LAS Goričko za programsko obdobje 2014 - 2020 Članstvo je odprtega tipa, aktivnosti v LAS člani opravljajo brezplačno. Za članstvo v LAS bo uvedena letna članarina, ki jo bo določila skupščina LAS v novi sestavi.

 

Povabilo velja tako za obstoječe člane LAS Goričko iz obdobja 2007-2013 kot za nove člane.

 

Od članov LAS se pričakuje, da bodo:

 

aktivno in odgovorno sodelovali v LAS;

sodelovali pri pripravi in izvajanju Strategije lokalnega razvoja 2014-2020;

 

delovali v skladu s Pogodbo o ustanovitvi partnerstva LAS Goričko;

s svojim znanjem in izkušnjami prispevali k razvoju celotnega območja;

 

volili in bodo voljeni v organi;

dajali pobude v zvezi z delovanjem LAS;

promovirali LAS v lokalnem okolju in širše.

V kolikor želite ostati oziroma postati član Lokalne akcijske skupine (LAS ) Goričko vas prosimo, da izpolnite priloženo PRISTOPNO IZJAVO ZA ČLANSTVO V LAS Goričko 2014-2020.

Zaradi izvedbe nadaljnjih aktivnosti za oblikovanje partnerstva LAS Goričko vas prosimo, da nam pristopne izjave posredujete najpozneje do 31.7.2015 na naslov:

LAS Goričko, Kranjčeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice.

Včlanitev v LAS bo sicer možna tudi poteku navedenega roka, kajti javni poziv za članstvo v LAS bo odprt do zaključka programskega obdobja 2014-2020, vendar pa je zaradi priprave aktov LAS in samega formiranja LAS zaželeno, da se čim več članov pridruži LAS že v tej ustanovni fazi

Več informacij o pozivu: http://www.las-goricko.si/las-2020-clld/.

Dodatne informacija v zvezi s članstvom v LAS lahko dobite na Razvojni agenciji Sinergija d.o.o., na

telefonski števili (02) 538 13 52.

V Martjancih, 8. julija 2015

 

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V

LOKALNI AKCIJSKI SKUPINI (LAS) GORIČKO

ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2014-2020

Ime in priimek:

(v primeru organizacije, ime in priimek zakonitega zastopnika ter njegova funkcija)

 

Naziv organizacije:

 

Naslov:

(v primeru organizacije, sedež organizacije)

 

Ime in priimek zastopnika v LAS:

 

 

 

Telefon, GSM:

 

E-naslov:

 

Internetna stran:

 

V LAS vstopam kot predstavnik:

(ustrezno označite)

  • javnega sektorja (občine, javni zavodi in druge javne institucije)
  • ekonomskega sektorja (podjetniki, podjetja, kmetje podjetniki in druge ekonomske institucije)
  • zasebnega sektorja (zainteresirani posamezniki, kmetje, kmečke žene in mladi, predstavniki nevladnih organizacij in drugi predstavniki civilne družbe)

 

 

 

Z dnem podpisa te izjave, prostovoljno in brez  prisile pristopam kot član/članica v LAS Goričko. Obenem se zavezujem, da bom deloval(a) v skladu s Konzorcijsko pogodbo LAS Goričko, drugimi internimi akti LAS in upošteval(a) pravila partnerskega pristopa. 

 

Dovoljujem tudi, da  LAS uporablja zgoraj navedene podatke za potrebe vodenja evidence članstva in gradiv LAS Goričko ter za medsebojno obveščanje.

 

Spodaj podpisani(a) tudi potrjujem, da so zgoraj navedeni podatki pravilni. V primeru kakršnih koli sprememb se zavezujem, da bom o tem pisno obvestil(a) LAS Goričko.

 

Kraj in datum:                                                        Podpis       ________________

 

                                                                 žig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koledar dogodkov

Februar 2024
P T S Č P S N
« Jan   Mar »
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   

Zemljevid

Občina Cankova v Sloveniji

Krajevni urad Cankova

Krajevni urad Cankova
je odprt ob torkih in četrtkih.

Uradne ure so od 8.00 do 12.00 in
od 13.00 do 15.00.

 

Podrobne informacije

dobite na tel. št. (02) 513 12 74,

ali na Upravni enoti Murska Sobota

tel. št. (02) 513 11 11,

ali na Občini Cankova,

tel. št. (02) 540-93-70.


Preberi več